Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1975 c.
Afs. person Nielsen, Christian
Modtager - Sket land USA
Modt. person - Sket sted East Boston
Indhold Skibsoplysninger og tegning m.m. samlet af Christian Nielsen. Skibet forliste og brændte 1874 på Beacon Island ud for St. Johns.
Kilde kopi
Emneord fartøj, klipper, skibsdetaljer
Referencer REF-17-1520;