Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1945
Afs. person Sølver, Carl V., Skodsborg
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Bogen indeholder instruktive tegninger for ankre og ankerspil m.v. med danske og engelske benævnelser på enkeltdelene.
Kilde Om Ankre
Emneord ankring, ankerspil
Referencer Bibliotek H&S