Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København Udstedt 1918
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Se titel. Artikel som foredrag fra Plimsoll til samtidige bestemmelser om skotter og fribord etc.
Kilde tryksag
Emneord søsikkerhed, lastelinjen
Referencer -