Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1979
Afs. person Henningsen, Henning, museumsdirektør
Modtager Nord-Nytt - Nordisk Tidsskrift for Folkehistorieforskning Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Artikel trykt i Nord-Nytt, Nordisk Tidsskrift for Folkelivsforskning, nr. 5, august 1979 side 74-83: Om folketro i skibet.
Kilde tryksag
Emneord livet om bord, tro, folketro
Referencer -