Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1991-05-05
Afs. person Henningsen, Henning, museumsdirektør
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Laub, Søren, kommandør Sket sted Helsingør
Indhold Kort artikel om historien om koøjer, af Henning Henningsen.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, koøjer
Referencer -