Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1969-01-12
Afs. person Henningsen, Henning, museumsdirektør
Modtager Skalk, Tidsskrift Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Artikel om det sølvtøj, som kaptajner fik i Østersøhavne, kaldet skipperskeer eller Rigaskeer. + særtryk af Aust-Agder-Arv fra 1966 med tilsvarende artikel i.
Kilde tryksag
Emneord livet i land, sølvtøj, skipperskeer, Rigaskeer
Referencer -