Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1969
Afs. person Henningsen, Henning, museumsdirektør
Modtager Jul i Nordsjælland Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Artikel om porcelænsboller, puncheboller 1840-1850'erne og skibsmæglere i Helsingør.
Kilde tryksag
Emneord livet i land, porcelæn, puncheboller
Referencer -