Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Woodward Govenor Co., Ft. Collins, Colorado, USA Udstedt 1974
Afs. person -
Modtager Ørskov Staalskibsværft, Frederikshavn Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Frederikshavn
Indhold Ørskov nyb. 68, brugsanvisning og tegninger for maskinkontrol mod vekslende omdrejninger efter belastning.
Kilde tryksag
Emneord maskineri, maskinkontrol
Referencer -