Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søfartsstyrelsen Udstedt 1996
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Folder, oplysninger om sygdomme i troperne og vaccinationer derfor.
Kilde Søfartsstyrelsen
Emneord sundhed, vaccination
Referencer -