Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søfartsstyrelsen, København Udstedt 1986-2004
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Komplet sæt af de hæfter af Skibstilsynets Meddelelser og Meddelelser fra Søfartsstyrelsen, der indeholder ikraftværende oplysninger, tekniske forskrifter, vejledninger, advarsler m.m. per 2004-01-01. Der er i det seneste nummer 2004 nr. 1 en indholdsfortegnelse med gældende bestemmelser. De tekniske forskrifter og vejledninger kan findes i Retsinfo, men det øvrige materiale kan ikke. Hæfterne er ikke yderligere indekserede her. I hvert års hæfte nr. 1 er en oversigt over råd og nævn og styrelsens organisation, men kun hæftet for 2004 er gemt, da dette årshæfte annullerer tidligere. Der er to hæfter med opsamling af tekniske forskrifter. Museets bibliotek har titlen 1988 til 2005. Deres oplysning om 3 numre per år er ukorrekt.
Kilde tryksag
Emneord søfart, lov, teknisk forskrift
Referencer -