Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender E.F. Büchi Söhne, Bern, Schweiz Udstedt 1950 c.
Afs. person Conrad Petersen, Tornebuskgade, København
Modtager - Sket land Schweiz
Modt. person - Sket sted Bern
Indhold Lommekompas, modeloversigt.
Kilde tryksag
Emneord navigation, kompasudstyr
Referencer -