Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Sølver, Carl V., Amaliegade 30, København Udstedt 1945-03-02
Afs. person -
Modtager - Sket land Holland
Modt. person - Sket sted Delft
Indhold Beskrivelse og gennemgang af universalinstrument med solur / kompas, fremstillet 1666 af Anthony Sneewins i Delft. Beskrevet her af Carl V. Sølver. Har det relation til et museumsnummer?
Kilde manus
Emneord navigation, kompas, solur.
Referencer -