Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Farvandsvæsenet, København Udstedt 2003-11-21
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold IMO Resolution optrykt om forholdsregler og anbefalinger for sejlads ind i Østersøen.
Kilde tryksag
Emneord navigation, sejlads, Østersøen, skibsrute
Referencer -