Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Farvandsvæsenet, København Udstedt 2003-11-01
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Oversigt med alle stednavne for de steder, hvor man kan få lods i Danmark.
Kilde tryksag
Emneord navigation, lodsning
Referencer -