Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Farvandsvæsenet, København Udstedt 2003-01-03
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold EfS nr. 1 fra 2003 med alle bilag om fareområder, skydepladser, istjenesten, sejlads gennem Storebæltsbroerne, SOK meddelelse om Naval-Co-operation for Merchant Shipping.
Kilde tryksag
Emneord navigation, lodsning, bekendtgørelse, afmærkning, bropassage
Referencer -