Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender N.B.A. Controls Ltd., Farnborough, Hants, England. Udstedt 1979
Afs. person -
Modtager Iver C. Weilbach & Co. A/S, København Sket land England
Modt. person - Sket sted Farnborough
Indhold Datablade for forskellige hydrografiske instrumenter som temperaturmålinger, salinitetsmålere, tidevandsmålere, bølgemålere, bundprøvehentere m.v.
Kilde tryksag
Emneord hydrografi, oceanografisk måleudstyr
Referencer -