Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Applied Microsystems Ltd., Sidney, BC, Canada Udstedt 1970 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land Canada
Modt. person - Sket sted Sidney
Indhold Datablade for instrumenter til saltholdighedsmåling, temperaturmåling og dybdemåling.
Kilde tryksag
Emneord hydrografi, temperaturmåling, dybdemåling, saltholdighed
Referencer -