Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søfartens Hygiejnekomite, København Udstedt 1950
Afs. person Reymann, Fritz, dr.med.
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Drikkevand i Skibe. Artikel i hæfteform om betydningen af at undgå forurening. Instruktiv.
Kilde tryksag
Emneord forplejning, drikkevand
Referencer -