Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Ingeniøren, København Udstedt 1954-12-03
Afs. person Prohaska, C.W., prof. dr.tech.
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Passagerskibes stabilitetsforhold, artikel af professor C.W. Prohaska. Særtryk fra 1955-07-09.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, stabilitet, passagerskib
Referencer -