Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender R.W. Munro Ltd., London, England Udstedt 1980 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted London
Indhold Se titel. Load-Line hydrometer af metal var det foretrukne instrument til måling af udenbordsvands vægtfylde til brug ved lastberegninger.
Kilde tryksag
Emneord lastbehandling, vægtfyldemåling
Referencer -