Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Lorentzen & Wettre, Oslo, Norge Udstedt 1938 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land Norge
Modt. person - Sket sted Oslo
Indhold Se titel. Instrumentet er en cirkulær ring med to bevægelige tværpinde, som kan indstilles på kurser og pejlinger, mens ringen drejes efter rv / mv / dv. Ikke set i danske kataloger.
Kilde tryksag
Emneord navigation, tegnerekvisitter
Referencer -