Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender A. Searle & Co., London, England Udstedt 1960 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted London
Indhold Måleudstyr, mekanisk med line og lod til måling af skillelinjen mellem vand og olie.
Kilde tryksag
Emneord maskineri, pejling, vand-olie
Referencer -