Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Marine Instruments Ltd., London, England Udstedt 1950 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted London
Indhold Ralston Indicator for determining the stability and trim for any type or quantity of cargo. Datablade og forklaring. Virker ved en vippeplade, hvorpå der flyttes vægte. Mere forklaring her end i den tilsvarende brochure REF-31-1888.
Kilde tryksag
Emneord lastbehandling, trim, stabilitet
Referencer -