Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Thomas Walker & Son, Birmingham, England Udstedt 1963
Afs. person -
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted Birmingham
Indhold Walker's Neptune Log + brev til Odense Staalskibsværft.
Kilde tryksag
Emneord navigation, log
Referencer -