Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Fyrvæsenet, København Udstedt 1938-00-00
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Oversigt over de oprettede fyr i Danmark per 1807. Formodentligt er det oplysninger fra Løvenørns bog om fyrvæsen i Danmark. Med kopitekst.
Kilde afskrift
Emneord fyrvæsen, fyrvæsen, fyr, Løvenørn
Referencer journalsag 1938:0983