Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1983
Afs. person Gøthche, Morten
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Særtryk fra årbogen 1983 med indlagte tegningsoversigter af Chr. Nielsens virke.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, bådebygning, modelbygning
Referencer -