Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender A. Robinson & Co. Ltd., Knowsley Road, Liverpool, England Udstedt 1938 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted Liverpool
Indhold Manual for indretning og virkemåde af en maskintelegraf med elektrisk signalgivning og med wiretræk til maskinrum, belyst og med visse elektriske forbindelser.
Kilde tryksag
Emneord maskineri, maskintelegraf
Referencer -