Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Dansk Skibsbygning, Frederiksberg Alle 58, København V. Udstedt 1923-07-00
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Nakskov
Indhold Eksemplar af tidsskrift (Serien er reg. i Bib. uden angivelse af indhold). Skonnert 4-m. GERTRUD RASK til KGH, søsat fra Nakskov Skibsværfts træskibsafdeling til KGH. Data og omtale af afløbet og gudmoder, galionsfigur m.m. omtalt.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, skonnert 4-m.
Referencer -