Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender The Sperry Gyroscope Company Ltd., Great West Road, Brentford, London, England Udstedt 1930 c.
Afs. person Sophus Berendsen A/S, København V.
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted London
Indhold Beskrivelseshæfte med tegninger af dele og forklaringer, u.a., men modtaget 1941 fra Sophus Berendsen, og billeder og tekst ældre end REF-36-2021. Mere forklaring til gyroprincip.
Kilde tryksag
Emneord navigation, gyrokompas
Referencer -