Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender A.C. Cossor Ltd., Highbury Grove, London, England Udstedt 1946-01-10
Afs. person -
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted London
Indhold Oversigt over en radars virkemåde og de forskellige dele i et anlæg i denne tidlige information for skibe efter WW2.
Kilde tryksag
Emneord navigation, radar
Referencer -