Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England Udstedt 1971-09-01
Afs. person Carson, Edward
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted London
Indhold Artikel om kilder til skibsfartshistorie, toldvæsenets registreringer ved havneanløb til 1939. Part 1.
Kilde tryksag
Emneord myndighed, toldvæsen, skibsanløb
Referencer -