Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England Udstedt 1972-09-01
Afs. person Crowhurst, Patrick
Modtager - Sket land Holland
Modt. person - Sket sted Rotterdam
Indhold Se titel. Forsikring under 7-årskrigen for skibe i fart på Holland og hollandsk skibsfart på engelske havne.
Kilde tryksag
Emneord forsikring, 7-årskrig, Rotterdam
Referencer -