Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England Udstedt 1973-04-01
Afs. person Thowsen, Atle
Modtager - Sket land Norge
Modt. person - Sket sted Bergen
Indhold Bergen som søfartsby gennem historien.
Kilde tryksag
Emneord historie, havn, Bergen
Referencer -