Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København Udstedt 1947
Afs. person Maegaard, E., direktør, Danmarks Rederiforening, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Oversigt over erhvervet udvikling siden 1900 af Rederiforeningens direktør.
Kilde tryksag
Emneord rederi, oversigt, Rederiforening
Referencer -