Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København Udstedt 1947
Afs. person Christoffersen, Marius, dr. polit., København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold EAC - Historien om Det Østasiatiske Kompagni.
Kilde tryksag
Emneord firma, handel, skibsfart, EAC
Referencer -