Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Exstinctor A/S, København. Udstedt 1920 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Redegørelse med fotos og tegninger af virkemåden og installationen af brandslukningsanlæg med kulsyre.
Kilde tryksag
Emneord brandbekæmpelse, kulsyreslukning
Referencer -