Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Nordstjernen, Tidsskrift, København Udstedt 1892
Afs. person Verner, Anton, artikelforfatter, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Artikel om udviklingen af skibsværft og dampmaskineproduktionen hos B&W. Illus.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, B&W, værft
Referencer -