Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Nutiden, Ugeblad, København Udstedt 1882
Afs. person Sørensen, Arne, artikelforfatter, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Artikel om skibsværft og dampmaskineproduktionen hos B&W.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, B&W, værft
Referencer -