Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Assurandøren, Tidsskrift, København Udstedt 1939
Afs. person Strandgaard, Knud, cand. jur., København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Strandgaards forklaringer på bevisførelse for de af Tyskland prisetagne skibe under WW2.
Kilde tryksag
Emneord myndighed, priselov, retsforhold
Referencer -