Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Handelsministeriet, København Udstedt 1892-03-25
Afs. person Ingerslev, embedsmand, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Se titel. Om de forskellige grader af sønæringsbeviser og de dertil hørende krav, skipper, sætteskipper, skibsfører, styrmand m.v.
Kilde tryksag
Emneord lov, sønæring
Referencer -