Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Børsen, København Udstedt 1953-12-00
Afs. person Kamper, Niels, cand.jur.
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Årsrapport over skibsfartens forhold og status af sekretær i Dansk Dampskibsrederiforening.
Kilde tryksag
Emneord skibsfart, rederi, handel
Referencer -