Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Politiken Udstedt 1944-11-20
Afs. person Maegaard, Eilert, direktør
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Alvorstunge udtalelser af Rederiforeningens direktør om vor søfart under krigen og når den er forbi. Det er bydende nødvendigt, at vor handelsflåde, som nu er formindsket med mindst 33 %, efter krigen genopbygges og fornyes.
Kilde tryksag
Emneord skibsfart, WW2, rederi, handel, skibsbygning
Referencer -