Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Svendborg Avis Udstedt 1951-12-22
Afs. person Marcussen, Ove, museumsinspektør, Svendborg
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Svendborg
Indhold Artikel omnavigationsskolens historie med billede af skolen i Gerritsgade og billede af dens stifter A.O. Tuxen samt af lærer A. Eisenreich, der var ansat 1856 til 1901, samt af havnefoged Carl E. Møller, der var en af de første fem elever.
Kilde tryksag
Emneord uddannelse, navigationsskole
Referencer -