Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Børsen, København Udstedt 1942-09-15
Afs. person Lauritzen, Knud, skibsreder, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Knud Lauritzen interviewet om Søfartsklubben i København.
Kilde tryksag
Emneord forening, Søfartsklub
Referencer -