Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Børsen, København Udstedt 1944-1946
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Fem indlæg om Foreningen til Søfartens Fremme og dens propaganda for sømandsuddannelsen og interessen for dansk søfart. Især er kommandørkaptajn Juel-Brockdorff citeret.
Kilde tryksag
Emneord skibsfart, forening, uddannelse
Referencer -