Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Børsen, København Udstedt 1942-08-02
Afs. person Vibæk, Jens, lektor, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Se titel. Artikel om industrialiseringen med C.F. Tietgen i centrum.
Kilde tryksag
Emneord industrialisering, gennembruddet
Referencer -