Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Børsen, København Udstedt 1941-05-23
Afs. person Dideriksen, C.J., direktør skibshandler, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Se titel. Jubilæumsinterview med indehaveren af det 100-årige firma H.S. Hansens Eftf., grosserer C.J. Dideriksen.
Kilde tryksag
Emneord skibshandel, jubilæum, H.S. Hansen
Referencer -