Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Fyns Tidende, Odense Udstedt 1942-03-05
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Storebælt
Indhold Isen spærrer for færgefarten over Storebælt. Tre færger gik fast i isen, overfarten tog over 10 timer, overnatning i ventesale på begge sider af Bæltet.
Kilde tryksag
Emneord færgefart, Storebæltsoverfart, isituation
Referencer -