Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Børsen, København Udstedt 1963-11-14
Afs. person Amsinck, Ove, formand, København
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Formanden for Danmarks Rederiforening om dansk skibsfart i en brydningstid, formand Ove Amsinck.
Kilde tryksag
Emneord rederi, handel, politik
Referencer -