Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1985-08-14
Afs. person Stallknecht, Gotfred, Raadyrvænget 1, 3450 Allerød
Modtager Frederiksværk Museum Sket land Atlanten
Modt. person Follett, Karen E., museumsinspektør Sket sted Kap Horn
Indhold Brevtekst, der oplyser om rutiner i sejladsen rundt Kap Horn med sejlskibe, vindforhold, sikker rute etc. Bilagt kortskitse, der viser ruten østover og ruten vestover.
Kilde original
Emneord navigation, skibsrute, Kap Horn rute
Referencer -